Galvanska struja (konstantna istosmjerna struja) djeluje na promjenu ionske ravnoteže na staničnoj membrani te na živčane završetke u svrhu smanjenja ili uklanjanja boli.

Galvanska struja se primjenjuje za reumatske bolesti i paralize, bolesti krvnih žila i loše cirkulacije te oštećenja perifernih živaca. 

Galvanska struja

Zainteresirani ste za uslugu? Naručite se

  Fizioterapeutske usluge - Sve