Nakon mature u „Medicinskoj školi Bjelovar“ 1998. upisuje Zdravstveno veleučilište u Rijeci gdje je na Stručnom studiju fizikalne terapije 2001.diplomirala.

Od tada radi u Privatnoj praksi fizikalne terapije i rehabilitacije Vesna Kusturin, te 2020. otvara vlastitu Privatnu praksu fizikalne terpije u Bjelovaru u istoj ordinaciji.

Član je Hrvatske komore fizioterapeuta sa licencom za obavljanje samostalne fiziioterapeutske djelatnosti.

Jasmina Kljajić bacc. physioth.

Redovito sudjeluje na stručnim usavršavanjima te radionicama (PIR, COMPEX).

Završila je tečajeve

  • Mediotape
  • Ultrazvuk po Selzeru
  • Tjelesna aktivnost u trudnoći (licencirani je voditelj tjelesne aktivnosti u trudnoći)
  • Manuelna limfna drenaža
  • Dekongestivna limfna drenaža

Ukoliko vam treba fizikalna terapija u Bjelovaru, svratite do nas na fizioterapeutski pregled ili jednu od mnogih fizioterapeutskih usluga koje pružamo. Stalno se trudimo unaprijediti naše znanje i proširiti spektar usluga koje pružamo kao fizioterapeut u Bjelovaru.