Elektroterapija

Elektroterapija je primjena električne struje u terapijske svrhe. Dijeli se prema frekvenciji struje kojom se koristimo.

Interferentne struje

Interferentne struje (skraćeno IFS) su srednjefrekventne struje, a odlikuju se najdubljim djelovanjem. Interferentne struje se koriste za smanjenje boli i upala kod reumatskih i ortopedskih problema sa zglobovima i kralježnicom, a imaju jače dubinsko djelovanje zato što ostvaruju terapijski


Galvanska struja

Galvanska struja (konstantna istosmjerna struja) djeluje na promjenu ionske ravnoteže na staničnoj membrani te na živčane završetke u svrhu smanjenja ili uklanjanja boli. Galvanska struja se primjenjuje za reumatske bolesti i paralize, bolesti krvnih žila i loše cirkulacije te oštećenja


Dijadinamske struje

Dijadinamske struje ili skraćeno DDS se koriste za smanjenje boli, oteklina i upala, bržeg zacjeljivanja te povećanja mišićnih kontrakcija i cirkulacije. Elektroterapija se pomoću dijadinamskih struja (jednosmjernih impulsnih struja) provodi tako da se postave elektrode na bolno mjesto na


Mišićna stimulacija

Mišićna stimulacija se koristi za rehabilitaciju mišića nakon operacije, ozljede ili u sportu kao dodatna stimulacija za podizanje tonusa kože i mišića. Elektrostimulacija mišića (COMPEX) je tehnika koja električnim impulsima stimulira mišiće. Električni impulsi od Compex


Elektrostimulacijska terapija

Elektrostimulativna terapija (elektrostimulacija) podrazumijeva korištenje eleektrične struje (niskofrekventnih struja) u terapiji neuroloških ili mišićno-koštanih oštećenja, atrofije mišića ili moždanog udara. Elektrostimulacija podrazumijeva kontroliranu i ugodnu razinu


TENS elektroterapija

TENS (Transkutana električna nervna stimulacija) je vrsta elektroterapije koja ima za cilj smanjiti akutne i kronične bolove kod reumatskih bolesti, ortopedskih bolesti i trauma, onkoloških bolesti te akutnim i kroničnim neurološkim bolestima. Uklanjaju se bolovi u mišićima, zglobovima,